Partijen en politieke stromingen

Het Montesquieu Instituut volgt ontwikkelingen rondom politieke partijen gelet op de belangrijke rol die deze vervullen in de Nederlandse parlementaire democratie. Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen.

Politieke partijen hebben als doel de belangen van verschillende delen van de bevolking in politiek opzicht te vertegenwoordigen. Door standpunten te formuleren en zich verkiesbaar te stellen proberen zij zetels te bemachtigen in het parlement, de Provinciale Staten of de gemeenteraad. Hiermee kunnen kiezers invloed uitoefenen op het overheidsbeleid. Nederland kent een groot aantal politieke partijen, waarmee een breed spectrum aan politieke stromingen wordt vertegenwoordigd.