Jaarboek 2017: Van vox populi tot vergeten volksvertegenwoordigers

maandag 27 november 2017.
Auteur: Prof.Dr. Bert van den Braak

Thema van het Jaarboek parlementaire geschiedenis is dit jaar 'Het volk spreekt'. Met de herdenking van honderd jaar algemeen mannenkiesrecht, de discussies over het referendum en de typering 'gewone Nederlander' is daar ook alle aanleiding toe.

Het onderwerp wordt zowel historisch als actueel belicht, met beschouwingen over verzoekschriften aan het Bataafse parlement, de kruisrakettendiscussie in de jaren tachtig, ordeverstoringen in de Tweede Kamer en populisme na 2002, maar ook het Oekraïnedebat in februari dit jaar.

Journalist Hans Goslinga en wetenschapper Anne Bos interviewden D66-senator Hans Engels over de begrippen 'volk', 'burger' en 'representatie'. Engels is kritisch over de grote rol van politieke partijen in ons bestel en bepleit meer mogelijkheden tot actief staatsburgerschap. Daarmee moet de vervreemding van de burger ten opzichte van de politiek worden tegengegaan.

De gebruikelijke herdenkingen van overleden oud-politici passen opvallend goed bij het thema. Naast de bekendere Gerrit Braks, Henk Koning en Saskia Stuiveling wordt stilgestaan bij al bijna vergeten volksvertegenwoordigers. Zo wijdt oud-minister Bram Stemerdink een beschouwing aan Ep Wieldraaijer, een Twentse vakbondman die negen jaar Kamerlid was en herdenkt voorlichter Menno de Bruyne de oud-voorman van zijn partij Henk van Rossum.

Uiteraard ontbreken de parlementaire kroniek en recenssies van verschenen boeken niet.