'Zoektocht naar compromis'

maandag 27 november 2017, analyse van Jan Schinkelshoek
'Zeventig jaar zoeken naar het compromis'

Hoewel politieke debatten soms heftig waren, tegenstellingen breed werden uitgemeten en emoties wel eens opliepen, is het meest kenmerkende van de naoorlogse politiek toch de bereidheid om te zoeken naar het compromis. Dat laten Bert van den Braak en Joop van den Berg dan ook uitkomen in de titel van hun boek over de parlementaire geschiedenis van de jaren 1946-2016. Het is het vervolg op 'De eerste honderdvijftig jaar' van Van den Berg en Jan Vis uit 2013, dat de parlementaire geschiedenis in de jaren 1796-1946 behandelde.

In het boek staat wat er in het parlement speelde centraal, maar uiteraard is er aandacht voor context zoals verkiezingen, kabinetsvorming en partijwezen. Leidend is de vraag: hoe opereerden Kamerleden en partijen in het parlement en wat leverde dat op. Daarbij is ook aandacht voor de rol van het parlement als controleur van de regering, de werkwijze van de Kamer, de verhouding tussen Tweede en Eerste Kamer en de wijzigende beeldvorming over het parlement.

De aanpak is primair chronologisch, maar daarnaast worden langjarige ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen beschreven. Wanneer werd milieubeleid een thema, hoe kwam het socialezekerheidsstelsel tot stand en op welke wijze werd dat weer hervormd en welke thema's speelden er op het gebied van het buitenlands beleid. Centrale thema's zijn verder de constitutionele geschiedenis en Europa.

De auteurs concluderen onder meer dat er tussen de kabinetten-Den Uyl en -Van Agt sprake was van meer continuïteit dan wel wordt gedacht. In het politieke bedrijf draaide het niet alleen om conflicten en strijd, maar parlementair werk leverde ook wat op, namelijk een welvarend en goed georganiseerd land.

 

Op 5 december presenteren de auteurs het boek aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Meer informatie.

Bij wijze van voorproefje kunt u de slotbeschouwing van Hoofdstuk 4 lezen.