Europese instellingen en bevoegdheden

Het Montesquieu Instituut volgt ontwikkelingen van de Europese instellingen op hoofdlijnen. Zo kijken we onder meer naar de bevoegdheden en machtsmiddelen die de verschillende instellingen van de Europese Unie tot hun beschikking hebben. Ook voor de nationale politiek in Nederland spelen de Europese instellingen een belangrijke rol.

De Europese Unie is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa waarbij deelnemende landen een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. De belangrijkste instellingen zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie en het Europees Hof van Justitie. De bevoegdheden van de EU-instellingen verschillen per beleidsterrein en zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU).