Bundel 20: 'Om de lokale democratie'

Bundel 20: Om de lokale democratie
Bron: Arend van Dam

‘Het versplintert. Het lokaliseert. Het gaat moeizamer. Het wordt belangrijker. Het wordt drukker. En het gaat erom spannen.’ Deze conclusie van het Montesquieu Instituut, opgetekend na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de bundel 'Een goede raad', kan ook in 2022 worden herhaald. Opnieuw is onder regie van het Montesquieu Instituut, na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar, de stand van zaken rond decentralisatie en lokale democratie in kaart gebracht. Opnieuw heeft een keur aan auteurs, stuk voor stuk scherpe waarnemers van het plaatselijk bestuur, de balans opgemaakt.

Is de druk op het lokaal bestuur toegenomen? Hoe heeft de positie van de burgemeester zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Is het gemeenteraadswerk zwaarder geworden voor de raadsleden? En wat te zeggen over de financiële tekorten, de versnippering in de raden en de lokale journalistiek? Stuk voor stuk vragen die in de nieuwe bundel beantwoord worden.

Vanwege de complexe problemen waar gemeenten mee kampen zou men kunnen zeggen dat grote structurele ingrepen nodig zijn om de positie van gemeenten te verbeteren. Het tegendeel is waar, zo concluderen eindredacteuren Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek en Gerrit Voerman. Liever komt de focus te liggen op kleine maar haalbare oplossingen voor problemen die het meest urgent zijn, zoals bijvoorbeeld burgerparticipatie, betere ondersteuning van raadsleden en meer steun voor lokale partijen en media. Zo wordt gegarandeerd dat verbetering ook realistisch blijft.

 

Titel

Bundel 20: 'Om de lokale democratie'

Redactie

Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek en Gerrit Voerman

Auteurs

Klaartje Peters, Geerten Boogaard, Marcel Boogers, Hans Vollaard, Simon Otjes, Charlotte Wagenaar, René van Zanten

Datum

Oktober 2022

 
Download PDF

Wilt u een eigen exemplaar van de bundel?

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Voorwoord: 'Om de lokale democratie'

Woord vooraf

Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek en Gerrit Voerman

'Zwaar weer voor het lokaal bestuur'

Klaartje Peters

'Nederland burgemeestersland?'

Geerten Boogaard

'Loopt het wethoudersbestuur ten einde?'

Marcel Boogers

'Gaat het wel zo slecht met de gemeenteraden?'

Hans Vollaard

'Waar staan de lokale partijen en waar de afdelingen van de landelijke partijen?'

Simon Otjes

'Burgerparticipatie in lokale beleidsvorming'

Charlotte Wagenaar

'De lege persstoeltjes in de raadszaal'

René van Zanten

Nawoord: 'Maken we het (niet) te groot?'

Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek en Gerrit Voerman

2.

Bestellen

Wilt u een eigen exemplaar van de bundel?

3.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Weijs, Montesquieu Instituut (l.weijs@montesquieu-instituut.nl of 070-3630105). Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.