Democratie

Democratie is een van de centrale thema's die het Montesquieu Instituut volgt. Nederland is een democratische rechtsstaat, waarin burgers legitimiteit geven aan de beslissingen van volksvertegenwoordigers door middel van verkiezingen. Dit is een vorm van een indirecte of 'vertegenwoordigende' democratie. Ook vormen van directe democratie, zoals referenda, geeft het Montesquieu Instituut aandacht.

Hedendaagse democratie is een staatsideologie waarin het volk soeverein is, zowel in directe vorm of via vertegenwoordiging. De volkvertegenwoordiging van Nederland bestaat landelijk uit de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Door middel van verkiezingen geven burgers legitimiteit aan de beslissingen van volksvertegenwoordigers. Op deze manier is draagvlak voor wetgeving gewaarborgd. Bij een directe democratie beslist het volk direct mee over staatszaken. Nederland kent geen traditie van bindende referenda.