Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prof.Mr. A.W. (Aalt Willem) Heringa

foto Prof.Mr. A.W. (Aalt Willem) Heringa
vergrootglas

Prof. Aalt Willem Heringa (1955) is sinds 1 april 2012 directeur van het Montesquieu Instituut Maastricht. Hij is sinds 1995 in Maastricht hoogleraar vergelijkend constitutioneel en administratief recht. Daarnaast is hij plaatsvervangend rechter. Prof. Heringa promoveerde op een proefschrift over sociale grondrechten en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over Europese, internationale en nationale constitutionele en staatsrechtelijke onderwerpen.

in de periode 2012-heden: bestuurder Montesquieu Instituut

1.

Voornamen (roepnaam)

Aalt Willem (Aalt Willem)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Emmen, 18 juli 1955

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker, Rijksuniversiteit Leiden, van 1978 tot 1987
 • gastonderzoeker Centre of European Governmental Studies, University of Edinburgh (VK), 1986
 • universitair docent, Rijksuniversiteit Limburg (later Universiteit Maastricht), van 1987 tot 1995
 • hoogleraar (vergelijkend) constitutioneel en administratief recht, Universiteit Maastricht, vanaf 1995
 • gastonderzoeker European Research Center, Harvard Law School (VS), 1996
 • decaan faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht, van 2003 tot 2011
 • directeur Montesquieu Instituut Maastricht, vanaf 1 april 2012

4.

Opleiding

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1973 tot 1978

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 20 april 1989

5.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Sociale Grondrechten: hun plaats in de gereedschapskist van de rechter" (dissertatie, 1989)
 • "The Evolving Role of Parliaments in Europe" (mederedacteur boek, 1994)
 • "Eerste Protocol EVRM: het eigendomsrecht" (artikel, 2001)
 • "Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire controle" (artikel, 2001)
 • "Wraking in het bestuursrecht" (artikel, 2001)
 • "The EU charter: text and structure" (co-auteur artikel, 2001)
 • "Independent Agencies and Political Control" (bijdrage boek, 2003)
 • "Staatsrecht" (boek, 2003)
 • "Grondrechten in de grondwet: een evaluatie na twintig jaar in het licht van het toetsingsrecht en verdragsontwikkelingen" (artikel, 2003)
 • "Goede raad over rechtsvorming" (artikel, 2004)
 • "Genetic Discrimination and Genetic Privacy in a Comparative Perspective" (mederedacteur/bijdrage boek, 2005)
 • "Theory and Practice of the European Convention on Human Rights" (aantal bijdragen in boek, 2006)
 • "Compendium van het staatsrecht" (mederedacteur, 2007)
 • "Constitutions Compared - An Introduction to Comparative Constitutional Law" (co-auteur boek, 2007, 2012 derde editie)
 • "Staatsrecht" (boek, 2010)
 • "European Legal Education: The Maastricht Experience" (artikel, 2010)
 • "An Imminent Implosion of Legal Systems" (co-auteur bijdrage boek, 2011)
 • "European Legal Education or Legal Education in Europe" (artikel, 2011)
 • "Education European Lawyers" (redacteur boek, 2011)
 • talrijke annotaties bij uitspraken van uitspraken van Nederlandse rechtsbanken en het Europees Hof van de Rechten van de Mens
 • diverse wetenschappelijke artikelen
 

6.

Hofvijver bijdragen