Onderzoek

Onze onderzoeken richten zich op de ontwikkeling en het functioneren van de parlementaire systemen in het proces van Europese eenwording. Het gaat hierbij zowel om structuren, spelregels en processen als om de aandacht voor inhoudelijke beleidsproblemen en actuele onderwerpen.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

2.

Rechterlijke macht

Onderzoek Auteurs
Trias Politica en het OM